Балык чарбасынын астары

Колдонмо Балык чарбасынын астары

Өнүмдү колдонуу: HDPE геомембранасы, 1,5мм

HDPE геомембранасы суу чарбачылыгында, айыл чарба сугатында жана арыктарда кеңири колдонулат.Көлдүн плотинасынын агып кетишинин алдын алуу долбоору.